banner thao moc duong

Câu trả lời rất ngắn gọn, đương nhiên, rằng “nó còn tùy”. Không có con số nào được gọi là hoàn hảo với mỗi người.

Tuy vậy, báo cáo của NSF (được đăng tải trên Tạp chí Sleep Health) đã đưa ra khuyến nghị chung về số giờ ngủ mỗi ngày cho tất cả các nhóm tuổi khác nhau.

bán buôn bán lẻ quần áo trẻ em toàn quốc

Nguồn: Genk.vn – 9Gag

banner thao moc duong